حشرات

اندازه های شامل ویروس ها که کوچکترین جانداران مبکروسکوپی هستند تا درختان عظیم الجثه ای مثل درختان سرخدار کالیفرنیایی که ارتفاع آنها به 90 متر می رسد می توان دید

جانداران گوناگون را بون استفاده از نوعی نظمیا طبقه بندی نمی توان شناخت .از زمان های بسیار قدیم انسان سعی میکرده  نماید به عنوان مثال در عصر حجر شاید جانداران به دو گروه 1-انهایی که قابل خوردن بودندو2- آنهایی که بایستاز آنها اجتناب کرد طبقه بندی می شده اند

یونانیان قدیم گروههای وسیعی از جانداران را می شناختند آنها همه ی حلزون ها .حشرات و جانوران کوچکتر را در گروهی به نام (کرم ها )جای داده بودند

امروزه همه ی جانداران را به دو گروه گروه اصلی یا سلسله گیاهان وجانوران تقسیم بندی می کنند

بیشتر مردم یک حشره را جانور کوچکی به شمار می آورند که پرواز می گند و یا به روی زمین می خزند.روشی که به کمک آن می توان حشرات واقعی را شناخت’شمردن پا ی آنها است.

یک حشره ی واقعی 6پا دارد به عنوان مثال عنکوت به علت اینکه 8پا دارد جزء حشرات نیست . حشرات بزرگترین گروه جانوران دردنیاهستند.وبالغ بر750 هزارنمونه یاگونه مختلف ازآنها تاکنون شناسایی شده اند همچنین تخمین زده میشود که بیش از 250هزار گونه هنوزناشناخته باقیمانده است

تعداد گونه های سوسک ها از مجموع گونه های پرندگان وماهی ها و پستاندران بیشر است اگر قضاوت را بر اساس تعداد وتنوع باشد حشرات موفق ترین گروه جانوران هستند آن ها همه جا یعنی در خشکی آب و حتی در سواحل دریا وجود دارند

بعضی از قدیمی ترین جانورانی که از دریا به خشکی آمده اند احتمالا حشرات بوده اند .سنجاقک های بزرگ مشابه آنانکه برکه ها و استخرها پرواز میکنند 345میلیون سال پیش به وجود آمده اند وتا امروز باقی مانده اند

راز موفقیت حشرات در پوشش خارجی به نلم کوتیکول است که بدن آنها را می پوشاند کوتیکول سخت و شفاف و چیزی شبیه فایبرگلاس است کوتیکول حشرات با لایه نازکی از جنس موم پوشیده شده است که آن را نسبت آب نفوذ ناپذیر میکند با این ذره ضد آب حشرات هر جایی که تصور می کنید از خشکترین بیابان ها تا اعماق را می توانند مورد هجوم قرار دهند

بدن همه حشرات از سه قسمت شامل 1-سر 2-سینه که مابین سرو شکم قرار دارد 3- شکم   تشکیل شده است

 سر در حشرات قسمت حیاتی جاندار است و قسمت های مهمی مانند چشم ها دهان و مغز را در خود جای داده است

شکم دستگاه گوارش و در جانداران اندام تولید مثلی را در بر میگیرد

سینه به منزله موتور حشره است به این دلیل که ماهیچه هایی که پا و بال ها را به حرکت در می آورند در این قسمت قرار دارند

تمامقسمت های بدنحشرات از اندام های حسی ریزی پوشیده شده است که حشره به کمک آن ها از میزان گرمی یا سردی و رطوبت محیط آگاه میشود حتی با کمک این اندام ها می تواند مزه غذای یا طعم گیاهان مور نظر را حس کند

بیشتر حشرات یک یا دو جفت بال دارند که به نوع آنها بستگی دارد بعضی از حشرات مانند سوسک وقتی از بال ها استفاده نمیکنند آنها را خم می کردند و درزیر پوشش سختی پنهان می کنند 

/ 0 نظر / 175 بازدید