فاکتور رشد شبه انسولینیigf

شده و در واقع عواملی هستند که از طریق آنها هورمون رشد

 

اثرات خود را القاء می کند

 

فاکتور های رشد شبه انسولینی سوماتو مدین نیز گفته می شوند و

 

 بر همین اساس که این مواد واسطه عمل هورمون رشد هستند به

 

هورمون رشد سوماتو تروپ گفته می شود زیرا هورمون رشد

 

محرک  آزاد سازی سوماتومدین ها یا IGFها بوده و از این

 

فاکتور ها به عنوان  واسطه اثرات رشدی خود سود می برد

 

 به دلیل اینکه سوماتومدین ها اثراتی شبیه انسولین بر سلول ها

 

دارند فاکتور های رشد شبه انسولینی نامیده شده اند

 

این فاکتور ها باعث تحریک و افزایش ورود گلوکز به سلول

 

تحریک پروتئین سازی در سلول و محرک آزاد سازی اسید های

 

 

 

 

 چرب و فرا خوانی اسید های چرب از بافت های چربی به خون

 

می باشد در واقع می توان گفت که اثرات متابولیک هورمون رشد

 

یعنی تحریک پروتئین سازی وافزایش متابولیسم چربی ها به

 

نوعی اثرات IGF یا سوماتومدین است

 

 

 

 

 

آزاد سازی سوماتومدین ها

 

عامل اصلی تحریک آزاد سازی سوماتومدین ها هورمون رشد مترشحه

 

از غده هیپوفیز است ولی بعضی عوامل موضعی نیز که از بعضی نقاط

 

بدن ترشح می شوند می توانند باعث تحریک ترشح سوماتومدین ها شود

 

محل اصلی آزاد سازی سوماتومدین ها هپاتوسیت ها یا سلول های کبد ی

 

 بوده ولی در بعضی بافت های محیطی نظیر استخوان نیز ممکن است

 

آزاد سازی سوماتومدین ها به  صورت اوتوکرین یا پاراکرین تحت تاثیر

 

عوامل یا فاکتورهای موضعی صورت  گیرد

 

 

 

 

 

 

به طور کلی سوماتومدین ها به دو صورت در بدن آزاد سازی می

 

شوندشامل

 

 1- در هپاتوسیت های کبدی تحت تاثیر هورمون رشد

 

2-در بافت های محیطی (استخوان) تحت تاثیر هورمون رشدوعوامل

 

موضعی به صورت اوتوکرین یا پاراکرین

 

 

 

 

انواع سوماتومدین ها

 

 

به طور کلی سه نوع سوماتومدین در خون شناسایی شده است که عبارتند

 

از

 

1-سوماتومدین یک یا نوع Cکه مهمترین و فراوانترین سوماتومدین و

شناخته ترین نوع آن  است و به نام IGF-1شناخته می شود

 

 

2- سوماتومدین نوع دویاIGF-2.

 

3- سوماتومدین نوع سه یا IGF-3

 

 

 

 

 

سوماتومدین ها( IGF) در خون

 

 

سوماتو مدین ها به دو صورت در خون وجود دارند  

 

  1-به صورت آزاد که حدود 1%سوماتومدین ها را تشکیل میدهد

 

 

2- سوماتومدین های متصل که 99%سوماتومدین ها را تشکیل می دهد این نوع

 

از سوماتومدین ها به یکسری پروتئین های اختصاصی در پلاسما متصل

 

میشوند که به آنها پروتئین های متصل به IGFگفته می شود

 

 

 

 پروتئین های متصل به (سوماتومدین)IGF

 

 

پروتئین های متصل به (سوماتومدین )IGFیاinsulin like growh factor binding protoien

 

که با نام IGF-BPشناخته می شوند پروتئین هایی هستند که حدود

 

99%سوماتومدین ها در پلاسما به آنها متصل بوده و نقش مهمی در                        

 

میزان ومدت  فعالیت سوماتومدین ها در پلاسما دارد

 

/ 1 نظر / 1018 بازدید
بهاره

با سلام و ضمن تشکر چرا هرمونهای رشد شبه انسولین با این خواص مثبت به عنوان عامل افزایش خطر سرطان محسوب می شوند؟