عباس افشاری پور
Contact me
My Profile
Blog Author(s) عباس افشاری پور
Previous Months Home Archive امرداد ٩۱ اردیبهشت ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ More ...
      علمی ()
زیره با خواص درمانی فراوان by: عباس افشاری پور

                                                         زیره
گیاهی است علفی و دو ساله، به ارتفاع 60 سانتی متر.
دارای ساقه
های تو خالی، شیاردار و از قاعده، دارای انشعاباتی است. برگ های این گیاه دارای
بریدگی زیاد است، به طوری که به صورت نخ مانند درآمده و به رنگ سبز روشن می باشند


Read More ...
  Comments ()
دستگاه عصبی by: عباس افشاری پور

دستگاه اعصاب سمپاتیک ، اندامهای موثر سرتاسر بدن را عصب می دهد .

 

.


Read More ...
  Comments ()
آندوکاردیت یا عفونت عضله قلب - آکاایران by: عباس افشاری پور

آندوکاردیت یا عفونت عضله قلب - آکاایران

 

شرح بیماری

آندوکاردیت‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ عفونت غیر مسری‌ که‌ عضله‌ قلب‌، دریچه‌های‌ قلب‌، و آندوکاردیوم (پوشش‌ داخلی‌ حفرات‌ یا دریچه‌های‌ قلب‌) را درگیر می‌سازد.> 


Read More ...
  Comments ()
مراقبت و ماساژ دادن قلب دوم ! by: عباس افشاری پور

مقالات پزشکی در ممکو

 

 

 

 

 

۱۳۸٧/۶/۱۱

مراقبت و ماساژ دادن قلب دوم !

مراقبت و ماساژ دادن قلب دوم !

خیلی زمانها پیش یک آگهی تلویزیونی در مورد دمپایی های اوتافوکو بود که می گفت : یک


Read More ...
  Comments ()
حشرات by: عباس افشاری پور

 

جانداران ساکن زمین بسیار گوناگونند آنها را در


Read More ...
  Comments ()
اسید های نوکلوئیک by: عباس افشاری پور

 

 مولکولهای D.N.A

دِنا[۱] (به انگلیسی: DNA) سرواژهٔ عبارت دیوکسی‌ریبونوکلئیک‌اسید (به انگلیسی: Deoxyribonucleic acid) نوعی اسید نوکلئیک می‌باشد که دارای د


Read More ...
  Comments ()
Recent Posts زیره با خواص درمانی فراوان دستگاه عصبی آندوکاردیت یا عفونت عضله قلب - آکاایران مراقبت و ماساژ دادن قلب دوم ! حشرات اسید های نوکلوئیک مولکول های DNA سخنی از دکتر شریعتی فاکتور رشد شبه انسولینیigf خوش آمد گویی
My Tags زیست شناسی (٦) dna (۱) اعصاب (۱) گیاهان دارویی (۱) زیره (۱) قلب دوم (۱) هورمون رشد (۱) قلب (۱) شریعتی (۱) حشرات (۱)
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis